Τρίτη 26 Μαϊος 2020
Τελευταία Νέα:

logo iread13

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας , συμμετέχει στο κοινό Ευρωπαϊκό Έργο i-read που είναι διάρκειας 4 ετών (2017-2020) χρηματοδοτείται από το  Horizon 2020 της Ε.Ε. και αποτελείται από 15 εταίρους από τη βιομηχανία και την εκπαίδευση σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα συμμετέχουν 20 Δημοτικά Σχολεία από όλη την Επικράτεια, ενω στην Θεσσαλονίκη συμμετέχουν μόνο το 4ο ΔΣ Καλαμαριάς, το 15ο ΔΣ Καλαμαριάς και το 1ο Πειραματικό ΔΣ του ΑΠΘ.

Στόχος του  προγράμματος είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένων τεχνολογιών μάθησης για την υποστήριξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παιδιά σε όλη την Ευρώπη (όπως, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σουηδία), ώστε να μάθουν να διαβάζουν μέσα από εξατομικευμένο λογισμικό σε tablets και επιπλεόν την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με δυσλεξία που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την εκπαίδευση τους.  

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα εφαρμοστεί στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2019-20 σε επιλεγμένα τμήματα και ώρες διδασκαλίας σε μαθητές Β ή/και Γ ή/και Δ ή/και Ε' Τάξης.

Πληροφορίες :  https://iread-project.eu