Τρίτη 26 Μαϊος 2020

1

2

3

4

5

Στις 10/5/17 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, 4ο Δημοτικό Καλαμαριά επιμορφωτική παρουσίαση για τον Εκφοβισμό στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης από τον φορέα ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού). Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική οργάνωση στηριζόμενη και συνεργαζόμενη από και με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό την στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Την παρουσίαση επιμελήθηκαν οι Ψυχολόγοι του Φορέα κ. Σούρδα Αικατερίνη και κ. Κουρλή Μαρία. Μέσω του Προγράμματος Live Without Bullying, το οποίο λειτούργησε ως αρωγός σε πρότερη έρευνα και μελέτη των μαθητών για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό, που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας και επιμελήθηκαν σε συνεργασία οι εκπαιδευτικοί Αν. Παπαθωμά, Γ. Ζαχαριάδης και Κ. Σαμαράς, συντέλεσε στην ακόμη περισσότερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση αυτών για παρόμοια περιστατικά. 

WP 20170510 11 53 51 Pro  WP 20170510 11 54 48 Pro 
 WP 20170510 11 54 24 Pro  WP 20170510 11 53 47 Pro