Τρίτη 26 Μαϊος 2020

4ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Διεύθυνση: Μ. Καλλίδου - Παπάγου

ΤΚ: 55131 - Καλαμαριά

Τηλ/ Fax: 2310 411500

Email: mail at 4dim-kalam.thess.sch.gr