Κεφάλαιο 29. Ο πληθυσμός της Ελλάδας

ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ

  
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστέs και ποιες λανθασμένεs;