Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στο παρακάτω κείμενο:

  
Εισάγετε τις απαντήσεις σας στα κενά. Όταν έχετε εισάγει όλες τις απαντήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Στατιστική      Υπάλληλοι      απογράφουν      απογραφή      δέκα      εθνικότητας      επισκέπτονται      εργασία      ηλικίας      οικονομικά      πληθυσμό      10.964.020   
Η Εθνική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) κάθε χρόνια πραγματοποιεί των κατοίκων της χώρας μας. Δηλαδή κάνει μια στατιστική , για να μετρήσει τον και να εξακριβώσει τα δημογραφικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της Ελλάδας.
της Ε.Σ. Υ.Ε. και άτομα που έχει ορίσει όλα τα σπίτια της πατρίδας μας και όλους τους κατοίκους κάθε και κάθε . Σύμφωνα με την τελευταία του 2001 ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι κάτοικοι.