26. Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης